இந்து மாமன்றம் ரூகலாண்ட்

Hindu Mamanram Rogaland


தொடர்பு


எமது முகவரி:

Hindu Mamanram Rogaland

Postboks 1005 Lura

4391 Sandnes

Norway

epost: hindu@mamanram.no

இந்து மாமன்றத்தின் பூஜை வழிபாடு மற்றும் இதர நிகழ்ச்சிகள்

பற்றிய அறிவித்தல்களை உடனுக்குடன் உங்கள் கைத்தொலைபேசியில்

குறுந்தகவல்(sms) வழியாக அல்லது மின்னஞ்சல்(email) மூலமாக

அறிந்துகொள்வதற்கு உங்கள் கைத்தொலைபேசி இலக்கம்

மின்னஞ்சல் முகவரி என்பவற்றை எங்களிடம் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.


தொடர்பு படிவம்

Contact Form