சரஸ்வதி பூஜை உபயம்

 

நைவேத்தியம்  / பூஜைப் பொருட்கள்

சுண்டல் கடலை

பொங்கல்

அவல்

வடை

மோதகம்

பஞ்சாமிர்தம்
பயறு

கேசரி

வாழைப்பழம்

பூக்கள் 5 கொத்து

 

உபயம்

வழங்கப்பட்டுவிட்டது

வழங்கப்பட்டுவிட்டது 

வழங்கப்பட்டுவிட்டது

வழங்கப்பட்டுவிட்டது


வழங்கப்பட்டுவிட்டது 

வழங்கப்பட்டுவிட்டது 

வழங்கப்பட்டுவிட்டது 

வழங்கப்பட்டுவிட்டது 

வழங்கப்பட்டுவிட்டது


வேறு நைவேத்தியங்கள் / பூஜைப் பொருட்கள் என்பனவற்றை வழங்க விரும்பும் அடியார்கள்

எமது இணையத்தளத்தின் தொடர்புப் பக்கத்தின் வழியாக அல்லது மின்னஞ்சல் ஊடாக

கோவில் நிர்வாகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.